Perkhidmatan Kami

Kami menyesuaikan perkhidmatan dan skop kerja kami dengan setiap klien bagi memastikan kami dapat memenuhi objektif mereka dengan sebaiknya.

Penyatuan

Membantu
syarikat-syarikat huluan bergabung atau menyatukan kepentingan huluan mereka.

Pemerolehan

Khidmat nasihat bagi pemerolehan aset atau korporat huluan.

Pemberhentian Pelaburan

Membantu klien menghentikan pelaburan atau menjual kepentingan huluan.

Pemajakan

Mengenalpasti syarikat untuk membiayai cari gali huluan menerusi pemajakan kepentingan huluan.

Kami mengendalikan urus niaga mulai AS$10 juta dan melebihi AS$500 juta.

Pendekatan Kami

Bagi urusan penjualan, kami memberi fokus kepada empat objektif utama untuk membantu memuktamadkan urus niaga.

1

MAKLUMAT PENJUALAN YANG DIPERTINGKAT

2

PEMASARAN SATU DENGAN SATU YANG DISASARKAN

3

PENYAMPAIAN PERSEMBAHAN YANG MANTAP

4

LIBATSAMA PEMBELI / PEMAJAK

Perkhidmatan kami boleh disesuaikan dan kami malah dapat menawarkan stesen kerja dan bilik data di lokasi fizikal, atau dalam talian untuk membolehkan bakal pembeli dan pemajak membuat semakan sekiranya mereka tidak dapat datang ke lokasi fizikal.

REKOD PRESTASI KAMI

Anda bersama pakar industri