TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi được biết đến về khả năng kiên định và kinh nghiệm chốt các thương vụ.

Được thành lập vào năm 2017, nhờ vào các mối quan hệ rộng rãi trên khắp thế giới, chúng tôi đã nắm bắt được nhiều cơ hội và giúp kết nối các kỳ vọng để chốt các thương vụ thành công vì lợi ích của khách hàng.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi vận dụng kinh nghiệm, các mối quan hệ và nhân tài trên toàn cầu để quản lý các quy trình giao dịch tập trung vào kết quả.

Với phương châm làm việc đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện lại và tái lập các danh mục đầu tư trong lĩnh vực thăm dò khai thác cũng như phân bổ nguồn vốn hiệu quả nhất.

GẮN KẾT MẠNG LƯỚI

TIÊU ĐIỂM KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ KHAI THÁC

LỊCH SỬ CÁC THƯƠNG VỤ THÀNH CÔNG

CÁC GIAO DỊCH TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ KHAI THÁC CỦA CHÚNG TÔI

Đội ngũ của chúng tôi đã tư vấn cho các giao dịch thành công trong lĩnh vực thăm dò khai thác với tổng giá trị trên 2 tỷ đô la Mỹ.

Dựa trên các giải pháp tư vấn điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đảm bảo làm việc hướng đến hiệu quả và trải nghiệm hài lòng, bất kể quy mô giao dịch lớn nhỏ ra sao. Từ hoạt động nhượng lại sau thuê đến giao dịch với các doanh nghiệp lớn, chúng tôi ghi nhận tất cả các thương vụ trong lĩnh vực thăm dò khai thác, cũng giống như các khách hàng của chúng tôi, đều mang những nét độc đáo riêng.

Các khách hàng doanh nghiệp tin tưởng giao phó cho chúng tôi tìm kiếm, đánh giá, thương thảo và tiến hành các giao dịch với giá trị ngày càng lớn trong lĩnh vực thăm dò khai thác.

TIÊU ĐIỂM THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ CỦA CHÚNG TÔI

Kinh nghiệm, tập trung hướng đến lợi ích của khách hàng.

Chúng tôi kết hợp các mạng lưới toàn cầu trong lĩnh vực thăm dò khai thác; sự hiểu biết về các yếu tố vốn, vận hành, tài chính và kỹ thuật liên quan đến thăm dò khai thác; và đánh giá cao việc làm mới danh mục đầu tư có chiến lược để mang đến kinh nghiệm tư vấn giao dịch tập trung vào lợi ích của khách hàng.

CHUYÊN MÔN TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ KHAI THÁC CỦA CHÚNG TÔI

Quý vị có thể yên tâm tin tưởng về mặt chuyên môn kỹ thuật và cả thương mại.

Dựa trên mạng lưới ngày càng mở rộng bao gồm các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thăm dò khai thác trên khắp các khu vực, chúng tôi có thể linh hoạt bố trí nhân lực để đảm bảo các thông tin tư vấn được đúc kết dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về ngành này.

Tất cả các thông tin tư vấn được cung cấp tuân thủ theo quy định trong Giấy phép Dịch vụ Tài chính Australia (AFSL) và dưới sự dẫn dắt của Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý theo trong giấy phép, Ông Austen Fresson, với 20 năm kinh nghiệm tư vấn lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, mua bán và sáp nhập, ngân hàng đầu tư và thị trường vốn cổ phần.

LIÊN HỆ