ปรัชญาการทำงานของเรา

เรามีชื่อเสียงในเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจและเจรจาจนบรรลุข้อตกลง

บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมีเครือข่ายความสัมพันธ์ทั่วโลก ทำให้เราสามารถประสานโอกาสทางธุรกิจเพื่อบรรลุข้อตกลงให้ลูกค้าของเราได้รับผลประโยชน์ที่คาดหวัง

ภารกิจของเรา

เราใช้ประสบการณ์และเครือข่ายความสัมพันธ์ของเรา รวมถึงข้อมูลข่าวกรองจากทั่วโลก เพื่อบริหารจัดการขั้นตอนการเจรจาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์

โดยเราจะช่วยลูกค้าปรับปรุงและหมุนเวียนข้อมูลสินทรัพย์ในกิจการต้นน้ำของลูกค้า รวมถึงจัดสรรเงินทุนใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เครือข่ายความสัมพันธ์

ความเชี่ยวชาญกิจการต้นน้ำ

ผลงานความสำเร็จ

การเจรจาธุรกิจต้นน้ำของเรา

ทีมงานของเรามีประสบการณ์เจรจาธุรกิจต้นน้ำจนสำเร็จไปแล้วเป็นมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การให้คำปรึกษาของเรามีความยืดหยุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถขับเคลื่อนการเจรจาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพไม่ว่าการเจรจานั้นจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม เราตระหนักดีว่าข้อตกลงธุรกิจต้นน้ำมีหลายรูปแบบตั้งแต่การเช่าทำกิจการไปจนถึงการเจรจากับองค์กรขนาดใหญ่ เช่นเดียวกันกับลูกค้าแต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน

ลูกค้าระดับองค์กรไว้วางใจให้เราแสวงหา ประเมิน ต่อรอง และดำเนินการเจรจาธุรกิจต้นน้ำที่เพิ่มมูลค่า

การมุ่งเน้นธุรกิจต้นน้ำ

ใช้ประสบการณ์และเน้นที่ผลลัพธ์ของลูกค้า

เราใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ในธุรกิจต้นน้ำทั่วโลก ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนทางเทคนิค การเงิน การปฏิบัติงาน และเงินทุนสำหรับธุรกิจต้นน้ำ รวมถึงการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่หมุนเวียนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้คำปรึกษาในการเจรจาธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์ของลูกค้า

ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจต้นน้ำ

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์ที่ไว้วางใจได้

เรามีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญธุรกิจต้นน้ำที่กำลังขยายตัวไปทั่วทั้งภูมิภาค ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนทีมงานเพื่อให้แน่ใจว่าการให้คำปรึกษาของเรามาจากความเข้าใจในอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง

การให้คำปรึกษาทั้งหมดดำเนินการโดย Austen Fresson ซึ่งเป็นผู้จัดการที่มีใบอนุญาตให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL) พร้อมด้วยประสบการณ์การให้คำปรึกษาในธุรกิจน้ำมันและก๊าซต้นน้ำ การควบรวมและการซื้อกิจการ วาณิชธนกิจ และตลาดตราสารทุนมากว่า 20 ปี

ติดต่อเรา