บริการของเรา

เรามีบริการและขอบเขตการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ควบรวมกิจการ

ช่วยเหลือบริษัทปิโตรเลียมต้นน้ำในการควบรวมกิจการหรือประสานผลประโยชน์จากกิจการต้นน้ำ

เข้าซื้อกิจการ

ให้คำปรึกษาด้านการซื้อสินทรัพย์หรือองค์กรธุรกิจต้นน้ำ

ขายกิจการ

ช่วยเหลือลูกค้าในการขายหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกิจการต้นน้ำ

เช่าทำกิจการ

ค้นหาบริษัทที่จะลงทุนในการสำรวจปิโตรเลียมต้นน้ำผ่านการเช่าทำกิจการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการต้นน้ำ

เรารับเจรจาข้อตกลงที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านจนถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วิธีการทำงานของเรา

สำหรับงานขาย เราเน้นที่วัตถุประสงค์หลักสี่ข้อเพื่อช่วยให้สามารถบรรลุข้อตกลงได้

1

ใช้ทักษะการพูดโน้มน้าว

2

ทำการตลาดเฉพาะลูกค้าแต่ละราย

3

นำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน

4

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ/ผู้เช่าทำกิจการ

บริการของเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม โดยเราสามารถจัดหาสถานที่ทำงานและห้องจัดเก็บข้อมูลในสถานที่จริงหรือออนไลน์เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้เช่าทำกิจการที่ไม่สะดวกเดินทางมาตรวจสอบด้วยตนเอง

ผลงานความสำเร็จของเรา

คุณจะประสบความสำเร็จเหมือนบริษัทเหล่านี้