TÌM HIỂU THÊM
SÁP NHẬP  |  MUA BÁN  |  THOÁI VỐN  |  THUÊ NHƯỢNG

TIÊU ĐIỂM THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hỗ trợ các công ty thăm dò khai thác dầu khí bán hoặc thu hút thêm nguồn vốn mới đối với các dự án và hoạt động được phép trong lĩnh vực thăm dò khai thác.

Ngoài ra, chúng tôi tìm kiếm cơ hội mua lại các công ty thăm dò khai thác và hỗ trợ thủ tục sáp nhập các công ty này.

LIÊN HỆ

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

Chúng tôi có mạng lưới hoạt động và phạm vi tiếp cận toàn cầu để chốt thương vụ thành công.

TƯ VẤN ĐỘC LẬP

Dịch vụ tư vấn độc lập của chúng tôi được đúc kết dựa trên kinh nghiệm giao dịch dày dạn trong lĩnh vực thăm dò khai thác và lịch sử hoàn thành các thương vụ với giá trị ngày càng cao.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

CÁC GIAO DỊCH ĐỘC ĐÁO

Từ hoạt động nhượng sau khi thuê đến các giao dịch doanh nghiệp lớn, chúng tôi ghi nhận tất cả các thương vụ trong lĩnh vực thăm dò khai thác, cũng giống như các khách hàng của chúng tôi, đều mang những nét riêng.

Chúng tôi sẽ liên hệ với các bên mua và bên thuê bất kể địa điểm của họ ở đâu. Xây dựng mối quan hệ đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi.

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Đơn vị đồng hành tin cậy của quý vị